Comentaris

Comentaris a “El Missatge de Silo” – Silo

Silo
03.03.2009

Aquests “Comentaris” no toquen tots els tòpics de “El Missatge de Silo” sinó, únicament, aquells que ens han semblat necessaris per a una millor comprensió d’aquest escrit. Farem les nostres aproximacions a “El Missatge de Silo” respectant l’ordre d’aquesta exposició. Per tant, la primera part estarà dedicada als capítols i paràgrafs del llibre “La Mirada Interna”; la segona part haurà de considerar “L’Experiència” i la tercera “El Camí”.

DESCÀRREGA DOCUMENT