Silo

Silo

Silo egy spirituális vezető, aki e zűrzavaros, erőszakos és reménytelen korban tűnt fel. Üzenete egyszerű és mély. Életműve eljutott a világ minden tájára, és követői megtalálhatók az öt kontinens különböző kultúráiban.

Silo nyilvános szereplése 1969-ben kezdődött két alapvető fontosságú eseménnyel. Az egyik A szenvedés gyógyítása című nyilvános beszéd volt, amelyet egy maroknyi ember előtt mondott el május 4-én az Andok hegyláncai között, az argentin-chilei határnál, egy Punta de Vacas nevű kis faluban. A másik A belső tekintet című könyv megírása, amelyre ugyanezen a helyen került sor, s mely 1972-ben jelent meg. A beszéd és a könyv Silo tanításának sarokköveit alkotják. A beszédben a szenvedés gyökerét mutatja be: A benned és a többiekben lévő, illetve a környezetedben található erőszakot csak a belső hit és belátás révén tudod legyőzni…”. A belső tekintetben pedig az élet valódi értelmére világít rá: „Itt arról szólunk, hogyan lehet az értelemürességet értelemmé és teljességgé változtatni. Itt öröm lakozik; a test, a természet, az emberiség és a szellem szeretete. Itt elvetjük az áldozatokat, a bűntudatot és a túlvilággal való fenyegetőzéseket. Itt nem állítjuk szembe egymással az evilágit és az örökkévalót. Itt a belső felismerésről szólunk, melyhez mindenki eljut, aki gondosan elmélkedik, alázatosan keresve.”

Silo előadásokat, beszédeket tartott, s tömeges találkozókon vett részt, ahol emberek százezreinek mutatta be nézőpontját és tanítását Mexikótól Mumbaig, Párizstól Moszkváig, Manilától Koppenhágáig, Srí Lankán és Nápolyban, New Yorkban és Quitóban. A világon mindenhol csatlakoznak emberek és lettek követői az általa felkínált reménynek, a változás lehetőségének, a bizonyosságnak, hogy az emberi lény képes egyszer s mindenkorra valódi emberi lénnyé válni. Képes maga mögött hagyni a szenvedés, a nihilizmus és az erőszak történelem előtti korszakát:De mindennek ellenére… mindennek ellenére… mindezen szerencsétlen feltételek ellenére valami, ami halk, akár egy távoli hang, finom, akár a hajnali szellő, valami gyengéden utat nyit magának az emberi lény bensőjében.”

Silo ezen túlmenően egy új áramlat ihletője is volt, melyet Egyetemes Humanizmusnak neveznek, egy olyan gondolkodási irányzaté, mely egyszerre szerteágazó és összetartó, mely szembeszáll a megkülönböztetéssel, a fanatizmussal, a kizsákmányolással és az erőszakkal.

2002-ben indult útjára Silo Üzenete, az ugyanezt a címet viselő könyv köré szerveződve. A könyv három részből áll: A könyvből, melynek címe A belső tekintet; A tapasztalatból, mely 8 ceremóniát tartalmaz, melyek képesek spirituális inspirációt és pozitív változásokat eredményezni a mindennapi életben; és Az útból, mely meditációs témákat és javaslatokat tartalmaz a személyes, személyek közötti és társadalmi életre vonatkozóan. Az olykor az Andok bölcsének is nevezett szellemi vezető követői hamarosan közösségeket kezdtek létrehozni, hogy Silo Üzenete a Föld minden sarkába eljuthasson.  

Silo 2010. szeptember 16-án hagyta el ezt az időt és teret, szülővárosában, Mendozában. Mellette voltak családtagjai és barátai.

Más munkák

Fobb kiadott munkái:

  • Emberivé tenni a földet
  • Hozzájárulások a gondolkodáshoz
  • A szárnyas oroszlán napja
  • Vezetett élmények
  • Egyetemes eredetmítoszok
  • Levelek barátaimnak
  • Az új humanizmus szótára
  • Silo beszél
  • Pszichológia jegyzetek

Az összegyujtött munkái is kiadásra kerültek két kötetben (Complete Works). Ezeket a könyveket lefordították és kiadták a világ fobb nyelvein és dialektusain és alap olvasmány a forradalmi fiatalság, az Új Baloldal, a humanisták, a környezetvédok és a pacifisták számára. A 2002-es évtol, mikor Silo elindította az Üzenetet, spirituális dimenziót adott munkájához.

Lásd www.silo.net

 

Levelek

 

This post is also available in: Català (katalán) English (angol) Français (francia) Deutsch (német) Italiano (olasz) Português (portugál) Español (spanyol) Русский (orosz)