τελευταίες δημοσιεύσεις

Σχόλια στο Μήνυμα του Σίλο

Μάρα Ρέπα
Κοινότητα Τρίτης
Διαδικτυακή συνάντηση Αθήνας και Τήνου,
Ελλάδα
7 Αυγούστου 2021
aeriko7@yahoo.com

ΛΗOWΗ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤ

Το Ιερό, η Εμπειρία και το Νόημα της Ζωής

Μαρτυρία προσωπικής εμπειρίας και των σχετικών συλλογισμών κι ανακαλύψεων γύρω από το ανθρώπινο