Presentació del llibre “El Mensaje de Silo”

Presentació del llibre “El Mensaje de Silo”
Lloc: Mollet, Catalonia
Quan: 7/3/2008
Descripció: (Extracte…)
El Missatge de Silo és l’expressió d’una espiritualitat social i personal que va confirmant la seva veritat de experiència a mesura que passa el temps i es manifesta en diferents cultures, nacionalitats, estractes socials i generacionals.

I quina relació té el Centre de les Cultures amb el Missatge de Silo?

El CdC és una federació d’associacions que, com és el cas d’Amalgama, s’identifiquen amb la proposta de Silo d’humanitzar la Terra, a partir dels valors humanistes que s’expressen en les idees de no violència, no-discriminació, llibertat d’idees i creences, igualtat d’oportunitats per a tothom, valoració de la diversitat personal i cultural i desenvolupament del coneixement per damunt de tot prejudici establert.

El Centre de les Cultures s’inscriu en el corrent anomenat Nou Humanisme o Humanisme Universalista, de la mateixa manera que altres organitzacions i iniciatives que actuen en les diferents àrees d’influència de l’ésser humà.

Però el que avui ens ocupa és el llibre El Mensaje de Silo i d’això ens parlarà l’Enrique Collado, a qui vostés ja coneixen com a veí de Mollet, com a mestre, com a escriptor, però sobre tot com un humanista convençut, entregat i molt actiu des de fa molts anys. Els deixo amb ell.
Moltes gràcies.
Contact: Mercè Duch

This slideshow requires JavaScript.